Колко е лесно и просто, но първо трябва на някого да му стане неудобно. След сигнала ми до Вас, стълбът е приведен в изрядно състояние.