Това е най-големият патриот, когото познавам. Христо. Моят син.