На брега на река Голяма Камчия. На 10 метра от къщи и дворове на жители на село Ивански се намира това нерегламентирано сметищ. Никой не предприема нищо, за да бъдат извозени боклуците, а не избутани в реката.