Обръщам се към вас от името на живущите в бл. 139, вх- 7 в "Младост", Варна, поради невъзможността ни 4-и ден да се справим със сериозен теч на вода, идваща извън рамките на блока и незаинтересоваността на държавните предприятия и институции, до които сме подали сигнал. След ремонтни работи нот страна на Водоснабдяване и канализация ООД - Варна в района, се появи сериозен теч в общите части на блока. Подадохме сигнал до ВиК-Варна ООД вечерта на 2 март, които изпратиха авариен екип на 3 март сутринта. Екипът изкопа 2 дупки с багер зад входа и си замина. Течът си продължи. Оттогава сме звъняли множество пъти във ВиК- Варна, които твърдят, че водата не е тяхна и отказват да поемат отговорност и ни насочват към топлофикация, които също са незаинтересовани, понеже водата, която изтича, е студена. Подали сме многократно сигнал до 112, които ни насочват към телефоните на ВиК-Варна. Безпомощни се сме в момента, а общите части на блока малко по малко се наводняват и нямам представа как тази вода се влияе на основите на сградата. Прилагам снимки и видео и се надяваме на подкрепа от ваша страна.