Поредният любител еколог. Така се минават годишните прегледи.