Пожар на АМ Тракия на 2-3км посока София-Бургас.Не мога да видя точно какво е станало.