Язовир "Жребчево" е пълен. Църквата "Свети Иван Рилски" е под вода.