Това се случва в Нова Загора. Господинът влезе с висока скорост в завоя и щеше да ме удари.