Градушка в с. Пчеларово, област Кърджали, 14.05.2021