Появилата се двойна дъга след силната буря в Плевен.