Гр.Пловдив-ул.Младежка.Липсващи капаци,необезопасени табла на стълбове на улично осветление.От години стоят така открити и опасни.