Здравейте,

това е Централен Пловдив. Осветено, разградено баскетболно игрище между блоковете на метри от спалните, на което се играе баскетбол цяла нощ. От шест входа сме писали жалби, подписки, молби до кмета на Район Централен, но нищо. Пълно нехайство на властта. Два пъти слагат табели за забрана да се играе след 18.00 и после увеличиха времето до 21.00, но играещите ги премахват. Днес е студено и в 22.20 има само един човек, но в по-топлите дни има по 20-30 човека с музика и се играе цяла нощ. Как се почива и спи по този начин? Шумът и акустиката са огромни, играещите уринират пред блока ни, мирише на тоалетна...