Опасни шахти зеят без капаци пред един от входовете на Община Сливен. Така са вече от месеци, неопезопасени по никакъв начин. Разбирам да бяха забутани някъде, където не се минава, но те са пред самия вход на административната сград на общината (където се работи с граждани). Най-вероятно човекът, който трябва да задвижи затварянето им, ги прескача ежедневно....