Тази дупка се намира на ул. "Хайдушка поляна" 55, гр. София. Вече поне от 10 дни е там и очаква да и се обърне внимание. Е, правим го, като се надяваме да има резултат! За да не пропадне в нея пореден автомобил, е “обезопасена” с гума, останала там след пропадане в нея, както и с пръчка - за допълнителна “сигнализация” на преминаващите коли. Моля, компетентните органи да се самосезират и да отстранят проблема по най-бързия начин, същият, с който вдигат с “паяк” паркиралите на улицата коли.