Ограждане на "собственост" на община "Студентска". Милият господин си мисли, че тротоара е негов. В случая нито една кола в момента не може да се размине, с удоловствие чакам да дойде камиона на чистотата.