В репортажа ви от днес за отрязаното дърво за отопление в Крумово не се вижда добре снимката. Ето ви нова на която се вижда отрязаното дърво.