Буря с градушка в Стара Загора на 17.09.2022г. вечерта.