Няма нужда от коментар. Но как тези деца ще искат да останат да живеят в България?