Институция, която контролира и санкционира за обозначения и спазване на правила, е трудно откриваема и в неугледен вид. Особено затруднено е намирането на входа.