Движеше се с повече от 60 км/ч по бул. "Тодор Александров" посока "Люлин". На бул. "Хр. Ботев" и бул. "Тодор Александров" на светофара му направих бележка, че трябва да се движи по велоалята или в най-дясно на платното. При което той се изстреля с повече от 50 км/ч и го настигнах чак преди тунела, защото имаше червен светофар. Клипът показва как се движеше през цялото време !