От събота досега сме без ток, без телефони - голямо бедствие. Ако се наложи да се звънне за линейка или по спешност, не може.