По думите на Лиляна Павлова това може да повиши данъка с до 5 лева

До 31 март тази година трябва да бъде разработена нова методика за определяне на таксата "битови отпадъци". Тя трябва да е на базата на количеството образувани отпадъци, а не върху данъчната оценка на имота, напомнят от Българската стопанска камара (БСК). Причината са думите на регионалния министър Лиляна Павлова, която заявява, че след санирането на панелните блокове, таксата битови отпадъци ще нарасне с до 5 лева.

 

Крайната цел в промяната на такса „смет” е да се премахне порочната практика това да е втори имотен данък. Работна група към Министерството на финансите, в която участват експерти на БСК, вече е предложила правила, които регламентират разходите за събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци, както и видовете основи, които служат за определянето на таксата.

 

От БСК считат за неуместно при провеждането на информационната кампания за саниране да се акцентира върху увеличаването на таксата за битови отпадъци.

 

Освен това хората, които са санирали жилищата си, могат да преминат обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите. Тези, които получат сертификати, могат да бъдат освободени от заплащането на данък сгради за срок до 10 години, в зависимост от категорията на сертификата.