Правителството одобри допълнителен средства за МРРБ в размер на близо 15 000 000 лв.

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. в размер на близо 15 000 000 лв

Още по темата

 

Целта е държавата да поеме за своя сметка финансовото съучастие (25%) на сдруженията на собствениците на жилищни сгради, одобрени за участие в европейския проект „Енергийно обновяване на българските домове”. 

 

По този начин сдруженията на собствениците ще бъдат равнопоставени с тези, които кандидатстват по започналата през февруари тази година програма. Националната програма за енергийна ефективност също ще получава 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Собствениците на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, ще заплащат изцяло разходите за обновителните дейности.

 

Одобрените средства няма да бъдат предоставяни директно на собствениците под формата на парична сума, а ще бъдат предоставяни чрез извършване на обновителни дейности по конкретните сгради така, както се получава и безвъзмездната помощ по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”.