От проверените обекти бe затворен един

80% от бензиностанциите без информация за клиента, информират от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. При изненадващата нощна проверка, на бензиностанции в столицата, инспекторите установиха 36 нарушения.

 

От проверените обекти бe затворен един. В 80 на сто от инспектираните бензиностанции липсва задължителната информация за клиента, която трябва да бъде поставена на видно място. Тя трябва да съдържа вид на горивото, декларацията за съответствие с изискванията за качеството на горивото и неговите параметрите.

 

В 4 обекта е установено и отсъствие на програма за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване на течни горива.

 

На един от обектите декларацията за съответствие с изискванията за качеството на горивото се оказа без заверка от доставчика. Инспекторите установиха и непосочени задължителни реквизити (количество на горивото, дата и номер на експедиционния документ).

 

Предстои издаването на 24 акта за документални нарушения на обща стойност 32 000 лв. Извършени са 8 контролни измервания на светли горива (бензин и дизел), като всички са в рамките на максималната допустима грешка. Една колонка е спряна от употреба до привеждането ѝ в съответствие.