Близки на 9-годишния Калоян събират последните 40 хиляди евро

Шанс за живот за дете, болно от левкемия. 9-годишният Калоян Михайлов от Варна замина за костно-мозъчна трансплантация в Германия, след като с ваша помощ бяха събрани 220 хиляди евро.

В момента близки на Калоян събират последните 40 хиляди евро, нужни за трансплантацията.

От Фонда за лечение в чужбина има становище, че ще отпуснат средства за Калоян, само ако химиотерапията му се извърши изцяло у нас.

Лекарите в Германия обаче поставят изрично условие последният курс да се направи при тях. 

Ако искате да помогнете, може да го направите по банков път: 

Райфайзенбанк   
BG95RZBB91554030204317 BIC RZBBBGSF   
Антонина Костадинова Михайлова   
 
ПроКредит Банк
BG44PRCB92301049451623
Калоян Милен Михайлов