Основна причина е липсата на работа

Една пета от българите живеят в крайна бедност. Това става ясно от данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ). 22% от българите оцеляват под прага на бедност. За тази година той е 325 лева на човек на месец. 

По темата

Според статистиката 1,5 милиона българи живеят с по-малко от тези пари. В сравнение с миналата година броят на бедните хора у нас като цяло е почти без промяна.

Основна причина за бедността е липсата на работа. Над половината от бедните у нас са безработни (53,3%).

Сериозна роля за надскачане прага от 325 лева играят различните програми за социални помощи и обезщетения. Ако ги изключим, под прага на бедност вече ще бъдат близо една трета от българите (28,4%).

Като цяло още по-плашеща е друга цифра - делът на хората, живеещи в тежки материални лишения в България е 34%.