Учението се проведе в Русе

Мащабно учение за ликвидиране на последствията от промишлени аварии се проведе в Русе. Десетки пожарникари и специалисти участваха в действията по обезопасяване на влакова цистерна с опасни вещества.

Учението се проведе на производствена площадка на голямо предприятие, което се занимава с транспортиране на опасни товари. Упражнена беше реакция при теч на газ при претоварване на влакова цистерна към камион. В подобен случай веднага трябва да се алармира Единната спасителна система. За минути пристигат пожарникари, те локализират мястото, спират тока навсякъде, изнасят пострадалите и се опитват да спрат теча от цистерните. Ако това не е възможно, започва обливане с вода.

 „Ползваме подобни събития от сродни предприятия в чужбина като изходни данни за нашето учение”, обясни Светослав Първанов, заместник изпълнителен директор на „Булмаркет”.

Резултатите от учението ще бъдат анализирани.