Избори 2021

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1. ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
2. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
3. ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“