Избори 2021

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

1. ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“
2. ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
3. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“