Абсолютният победител и двамата финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една година. Той включва:

 

Финансова подкрепа

Участниците в Инкубатора получават съдействие в разработването на устойчив бизнес модел. Първата стъпка е осигуряването на начален капитал от 30 000 лв. за абсолютния победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти.

 

Професионални съвети и насоки

Инкубаторът спомага за развитието на дейността на участниците чрез менторство, обучения и предоставяне на методи и инструменти за стратегическо планиране, измерване на социалния ефект и ефективно лидерство. Победителят и финалистите ще имат лични наставници от Нова Броудкастинг Груп, които да им помогнат с бизнес познания и стратегически съвети.

 

Достъп до нашата мрежа

Никой не може да промени света сам – социалният предприемач трябва да привлече хора на своя страна. Като част от Инкубатора победителят и финалистите ще имат достъп до мрежата на Промяната - корпоративни партньори (включително потенциални инвеститори, дарителски организации и други полезни контакти) и глобална общност от социални предприемачи в 17 държави на 3 континента.

 

Обществено доверие и медийно отразяване

Общественото доверие е ключов фактор за успеха на социалните предприемачи. Благодарение на медийната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп проектът на всеки от участниците в Инкубатора ще бъде по-видим за бъдещи партньори, доброволци, дарителски организации и клиенти.

 

Научете как проектите на финалистите от 2014 и 2015 г. се развиха и разраснаха благодарение на участието им в Инкубатора, като разгледате профилите им във Финалисти.