1. Колко е голяма финансовата подкрепа и за какъв срок от време се предоставя?

Класиралият се на първо място ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв., другите двама финалисти от онлайн гласуването получават по 15 000 лв. всеки, а останалите двама - по 5 000 лв.

Победителят и финалистите ще подпишат договор, който ще е в сила за периода от ноември 2022 до април 2023 г.

2. Каква е процедурата за селекция в конкурса?

Изборът на финалистите и големия победител преминава през седем етапа:

 1. Техническа проверка.

 2. Разглеждане на кандидатурите от предварително обучени доброволци от Нова Броудкастинг Груп.

 3. Селекция на най-добрите кандидатури от независими експерти в сферата на социални дейности, предприемачество, образование, IT, права на децата и други.

 4. Интервю с български и международни експерти на фондация Reach for Change.

 5. Интервюта със служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change за избор на 5-имата финалисти.

 6. Онлайн гласуване на публиката за избор на трима финалисти, които да се явят пред Финалното жури.

 7. Среща на тримата финалисти от онлайн гласуването с две журита - детско и възрастно - които заедно ще вземат решение за големия победител.

 

3. Какви са критериите за подбор в конкурса?

По отношение на идеята - тя трябва да бъде:

 • Новаторска, но с доказан потенциал за реализация

 • В ранен етап на осъществяване

 • Посветена на реална социална тема

 • Значителен социален ефект

 • Да има потенциал за ефект върху значима част от целевата група

 • Да има потенциал за финансова устойчивост


 

По отношение на кандидата – той/тя трябва:

 • Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея

 • Да има предприемачески дух и навици

 • Да притежава лидерски качества

 • Да бъде социално ангажиран

Повече за нашите критерии може да прочетеш в Общите условия.

4. Къде мога да намеря повече информация за предишни проекти, които сте подкрепили в България и чужбина?

Информация за финалистите от първите осем издания на конкурса ПРОМЯНАТА можете да откриете тук.

Информация за други социални предприемачи и техните проекти, подкрепени от Reach for Change, можете да откриете тук.

5. Има ли териториални квоти при избора на победителите?

Няма териториални квоти. Даваме равен шанс на кандидатури както от София, така и от всяко друго населено място в България.

През деветте издания на инициативата до тук около 50% от кандидатурите бяха подадени от социални предприемачи, които живеят и работят извън София. Сред финалистите са социални предприемачи от София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Велико Търново и други градове.

6. Аз не желая да кандидатствам в инициативата, но все пак искам да помогна. Как мога да го направя?

Можете да станеш част от ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъдете посредник и разкажете за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчайте ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратите имейл на bulgaria@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Онлайн гласуването за деветото издание на ПРОМЯНАТА се проведе между 4 октомври и 24 октомври 2022.

- Работете с нас – станете наш партньор или социален инвеститор на социалните предприемачи – финалисти в ПРОМЯНАТА.

7. Към кого мога да се обърна за допълнителна информация, ако имам още въпроси, след като съм прочел/а общите условия на състезанието?

С радост ще отговорим на въпросите ви, ако ги изпратите на bulgaria@reachforchange.org или ни изпратиш съобщение на Facebook страницата ни.

8. Как мога да получавам текуща информация за развитието на конкурса в отделните му етапи?

Текуща информация за Героите на ПРОМЯНАТА и конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации, ще публикуваме на този сайт в секция Новини и на нашата Facebook страница.


 

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕТО


 

1. Възможно ли да се гласува за повече от един кандидат?

Не. По време на онлайн гласуването беше възможно подаването на глас само еднократно, за един от 5-мата финалисти.

2. Може ли системата да бъде излъгана и какво ще предприемате, ако има опити за измама?

Не, системата не може да бъде излъгана. Въпреки това ние следим внимателно за всякакви опити за измама. Запазваме правото си да дисквалифицираме кандидати, ако са налице основателни причини и подозрение за евентуална измама или ако е направен опит гласовете да бъдат манипулирани.

3. Ще бъдат ли проверявани окончателните резултати от онлайн гласуването?

Да, гласуването приключва на 24-ти октомври в 23:59 часа, а следващият етап – среща на тримата кандидати с най-много гласове с Журито ще се проведе на 1 ноември 2022. Оставяме периода помежду им, за да сверим още веднъж бройката на гласовете на сайта с бройката в нашата база данни. Валидни ще бъдат само уникалните гласове, от уникални Google акаунти, които чрез гласуването са регистрирани в нашата база данни.

4. За какво ще бъдат използвани личните данни, събрани по време на онлайн гласуването?

Личните данни, събрани по време на онлайн гласуването, са събрани единствено с цел верификация на гласовете и няма да бъдат използвани за маркетингови цели. Гласуването се осъществи чрез Google профил, а в нашата база данни са записани: общодостъпен профил, електронна поща, рожден ден и местожителство, за кой кандидат е гласувано и в колко часа.

5. Какво следва след онлайн гласуването? Публиката ли избира големия победител в конкурса?

Тримата кандидати с най-много гласове ще бъдат поканени на среща с Жури, което включва представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. В допълнение, тримата кандидати ще представят проектите си и пред детско жури. Двете журита ще вземат окончателно решение за големия победител в конкурса ПРОМЯНАТА.