Шестимата финалисти печелят място в „Програмата за растеж“ на ПРОМЯНАТА за периода август - ноември 2023. Тя включва:

Интензивна менторска програма

Reach for Change България спомага за развитието на социалните предприемачи чрез обучения, индивидуални консултации и предоставяне на своите международно утвърдени инструменти за стратегическо планиране, измерване на социалния ефект и лидерство. Професионалисти от Нова Броудкастинг Груп се ангажират като ментори на предприемачите и им помагат с бизнес познания и стратегически съвети.

Консултации от експерти

В рамките на „Програмата за растеж“ финалистите ще се възползват от консултации с експерти, които ще им предоставят допълнителна експертиза и стратегически съвети за възможности и модели за разрастване, достъп до инвестиции, развиване на продукт и услуги, подобряване на комуникационните им стратегии и пр. Предоставената подкрепа е насочена към цялостната дейност на организациите, а не към реализирането на конкретен проект. Типът обучения се определя на база нуждите на финалистите.

Популяризиране на дейността и обществено доверие

Общественото доверие е ключов фактор за успеха на социалните предприемачи. През месеците септември – ноември дейността на финалистите ще бъде популяризирана в каналите и платформите на Нова Броудкастинг Груп. Участниците ще получат възможността да разкажат за успехите си до момента и плановете за по-нататъшно развитие. Чрез медийната подкрепа, те ще могат да достигнат до по-голяма аудитория и да станат по-видими за бъдещи партньори, доброволци, дарителски организации и клиенти.

Възможност за работа в мрежа

Никой не може да промени света сам – социалният предприемач трябва да привлече хора на своя страна. Ето защо участниците в „Програмата за растеж“ получават достъп до мрежата на ПРОМЯНАТА – корпоративни партньори (включително потенциални инвеститори, донори и други ключови контакти) и общността от социални предприемачи в програмите на Reach for Change в България и на още 3 континента.