Правила за онлайн гласуването

1. Гласуването става чрез вашия Facebook профил.

2. Можете да гласувате само веднъж от вашия индивидуален Facebook профил. В нашата база данни се записват: вашите общодостъпен профил, електронна поща, рожден ден и местожителство, за кой кандидат сте гласувал и в колко часа сте гласувал. Така всеки човек може да гласува само веднъж независимо дали го прави от различни компютри и/или различни браузъри.

3. Броят на гласовете, които са показани за всеки кандидат, не винаги се обновяват в реално време. Броят на гласувалите, който виждате на сайта, може да зависи и от други фактори - например настройките на вашия браузер, настройки на кеша и т.н. В този смисъл, посоченият брой на гласувалите е ориентировъчен.

4. MTG и Reach for Change си запазват правото да дисквалифицират кандидати или да прекратят гласуването, ако са налице основателни причини и подозрение за евентуална измама или ако е направен опит гласовете да бъдат манипулирани. MTG и Reach for Change имат право да въведат алтернативен метод за избор по свое собствено усмотрение. Ако по някаква причина в системата за онлайн гласуване настъпи срив и тя не функционира нормално, гласуването може да бъде временно преустановено или да бъде задействан резервен план.MTG и Reach for Change си запазват правото да променят, отменят или временно да прекратят гласуването във всеки един момент.