Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2018 г., сроковете се скъсяват от 64 на 37 дни

Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2018 г., сроковете се скъсяват от 64 на 37 дни

Правила за по-бързо отпускане на социалните помощи на хора с увреждания предлага социалният министър Бисер Петков.

Социалната оценка на инвалида, който кандидатства за помощ, да се прави за 20 вместо за 30 дни. Двойно - от 20 на 10 дни, се скъсява и срокът, в който социален работник трябва да направи предложение на конкретния инвалид какви помощи да бъдат отпуснати. Отговорът на чиновниците до човека с увреждания да се дава за 7, а не за 14 дни, гласи новият ред.

Така от подаването на заявление за помощ до отпускането ѝ от агенцията за социално подпомагане вече ще минават 37 дни, а не досегашните 64 дни.

Тези срокове са предвидени в промени на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му, които са публикувани за обществено обсъждане. Промените да влязат в сила от 1 януари 2018 г., предлага Петков.

Месечната интеграционна добавка за хората с увреждания зависи от размера на гарантирания от държавата минимален доход. Тя включва добавка за транспорт от 9,75 лв. на месец, за диетична храна и лекарства - също толкова, добавка за балнеолечение (веднъж на година) от 195 лв., помощ за ремонт на дома, за да е достъпен за инвалид, и пр. Какви добавки получава всеки конкретен човек, зависи от степента на увреждане в решението от ТЕЛК и социалната оценка на нуждите му, която също е индивидуална.

Седемдневен срок се дава на социалните и за да дадат отговор дали отпускат помощ за закупуване на медицински изделия - количка, специални дюшеци, слухови апарати и пр. Вече няма да е задължително хората с увреждания лично да подават молбите си, това ще може да прави и техен близък и дори директор на социален дом, ако са настанени в такъв.

Петков предлага и социалните работници вече да имат безплатен достъп до регистрите на ГРАО, за да не се изискват документи на хартия от хората със затруднения.