Допълнителното оценяване се налага заради промени в Закона за образованието

Има вероятност при повече от 9 отсъствия по даден предмет учениците да трябва да полагат изпит за определяне на срочна или годишна оценка. Допълнителното оценяване се налага заради промени в Закона за образованието, а целта е да се спре безпричинното отсъствие на учениците.

Директорите на две от гимназиите в Благоевград вече са предупредили своите ученици, че изпит ще се полага дори и направените отсъствията да са извинени. Кристина Цанева, която е ученичка в 12 клас, не е съгласна да полага допълнителен изпит. “Има много ученици, които се занимават с извънкласни дейности и които просто се налага да отсъстват от училище и заради 9 отсъствия по даден предмет да ни изпитват за срочна оценка, която важи при диплома и след това при кандидатстване, не е правилно според мен”.

Христина Ангелова работи в Езиковата гимназия в Благоевград като училищен психолог и следи за спазването на правилника в училище. Казва, че трябва да има по-строги критерии затова коя причина е уважителна и коя неуважителните за отсъствие на учениците.

“Когато учениците отсъстват по здравословни причини, това са отсъствия, които не са направени, защото те не желаят да учат, да посещават училище или да имат достатъчен брой изпитвания и контролни работи. Това е обективна причина, която не зависи от никой”, категорична е тя.

Според преподавателите в Езиковата гимназия в областния град до сега учениците в тяхното училище не допускат да натрупат много отсъствия по различните предмети.

Проверката показа:

ОТ МОН обясниха, че не е правена промяна в Закона за образованието. И сега при 25% отсъствия по даден предмет се полага изпит. Ако един предмет се учи по един час седмично, то са 36 часа годишно - при 25% това е 9 часа.