Моньо Монев

Моньо Монев

В ролята на д-р Мазов

Д-р Мазов е един от най-противоречивите персонажи в отделението на МБАЛ „Св. Кирил“, който изненадва със съчетанието на липса на толерантност, дръзко поведение, което стига до алчност и егоизъм и едновременно човешка нотка, която не го напуска в моментите, в които трябва да подаде ръка на пациент или колега. Животът му променя д-р Хинова, която успява да му покаже, че да бъдеш най-добрият специалист не е достатъчно. Нужно е да бъдеш добър човек.