Специален отряд – премиера, сезон 3

От 30 юли, петък, 22.30 ч.
Специален отряд – премиера, сезон 3