Резиндецията, Стопанството и Дивата река

Фотография: Красена Ангелова