Братухчев и Цветелин напуснаха Къщата на Big Brother