ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТВ ПРЕДАВАНЕ “ГОЛЯМОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ”

Определения:

"Компания": “Нак-зак вижън” ООД, което е организатор и Продуцент на Програмата.

Телевизия”/”Излъчваща медия”:  програма „Нова Телевизия” на „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД

"Кандидат-Участник": всеки, който се регистрира за участие, в собствена полза и попълни необходимите за това анкетни карти и документи в съответствие с "Правилата".

"Участник": – всеки един кандидат-участник, избрани от Компанията за участие и допуснат до Студиото за участие в записите на Предаването.

Отбор”: – отбор от четири Участници, които са подали своите заявления и/или са допуснати за участие до Студийния етап. Отборът се състои от Участници, коиот нямат обща връзка по между си, не се познават преди да влезнат в студиото и до финала на играта този отбор може да се състои от минимум един и максимум четири Участника.

Преследвач”: опонент, който се опитва да догони Участника според правилата на играта и в съответния етап от нея, като го елиминира от понататъшно участие или вземе парите на Отбора.

Победител(и)/”Финалист(и)”: Всеки Участник или Участници – от един до четири, който завърши Предаването по настоящите правила до самия му край, изпълнявайки указанията на Компанията и спазвайки Правилата.

"Студиен етап": част от снимачния процес, от почивките, дадени по време на снимачния процес или от времето на престой в Студиото, както и времето на снимки/запис на епизоди от Предаването в Студиото. Продължителността на снимачния ден се определя от Компанията.

"Дата на снимки":  Датата на ефективен снимачен процес на Студийния етап на епизоди от Предаването в Студиото, която се определя от Компанията.

"Студио": Мястото на реализация на Студийния етап. Всяко студио, което Компанията може да определи.

Предаване”/”Програма”: епизод или съвкупност от епизоди с наименованието „Голямото Преследване”

Въпрос”: всеки един от въпросите, зададени към Участник, Участници или Преследвач, на който се търси еднозначен отговор и който според етапа може да донесе определени пари или от предложени три отговора се търси само един верен такъв. Всички въпроси са от обща култура с различна сложност.

Верен отговор”: верен отговор е всеки отговор, който директно съвпада с верния отговор, като В случай на търсене на име, то името следва да бъде изказано с българската си транкрипция, а в случай на търсени имена на хора, за верен отговор ще се приеме ако са казани само двете имена на човека – име и фамилия. При всички случаи Компанията си запазва правото да отсъди за верен и отговор, който има дуплетни форми на произношение или звуците значително се доближават до верния отгвор.

Натрупване (на пари)”: етап от играта, при който Участникът се опитва в рамките на една минута да успее да отговори вярно на възможно най-много въпроси. При изтичане на последната секунда от минутата независимо от това дали е започнат да бъде прочетен поредния въпрос или не, отговорът от Участника няма да бъде приет, освен ако не е изказан в рамките на тази последна секунда. Всеки верен отговор на Участника му носи по 500 лева.

Масата на Преследвача”: етап от играта, при който Участника се изправя при условията на играта срещу своя Преследвач, като задачата на Участника е да успее да гарантира натрупаните пари от етапа на Натрупване за Отбора, или ще бъде догонен от Преследвача си и елиминиран от Отбора.

Оферта”: Преследвачът отправя към Участника две оферти. Едната по-ниска от натрупаната сума и една по-висока от нея, като дава избор на Участника ако приеме по-ниската да има 4 стъпки преднина, а ако приеме по-високата да има 2 стъпки преднина. В случай на отхвърляне на двете оферти, участника играе с натрупаната сума и е на три стъпки преднина от своя Преследвач.

Рунд/Етап”: за етап от играта се определя играта на всеки един Участник от Отбора, които са идентични за всеки участник и финално Преследване като етап, при който останалите Участници като Отбор се изправят срещу Преследвача за едно финално преследване

Финално преследване”: финален етап от играта, в който Отборът играе срещу Преследвача, като първо Отборът съвместно се опитва да даде верен отговор на възможно най-много въпроси, а Преследвачът за също две минути, отговаряйки на друг комплект въпроси се опитва да даде минимум толкова верни отговора, колкото са дали Отбора, плюс бройката на останалите Участници, формиращи отбор..

Загубил отбор”: е този отбор, който след финалния рунд си тръгват с нула лева и не печелят нищо.

Табло”: информационно табло (видеостена, видеостени или плазми), на която/които се изписват въпросите, отговори, оферти, суми или друга служебна информация. За табло следва да се приема всеки екран в студиото, на който може за целите на Участниците да се изписва подобна информация.

Финалисти”: Участници – от един до четири, които след като са победили Преследвача си, са спечелили натрупаните от всеки един от тях след игра на масата на Преследвача обща сума. Така получената сума се се дели по равно между всички финалисти.

 

1. Условия за участие

Всеки участник, който отговаря на условията по настоящите Правила, има навършени 18 години, към датата на регистрацията и е подписал всички документи и договори, предоставени му от Компанията във връзка с участието му в Предаването.

В случай, че Кандидат-Участник не е подписал необходимите документи, това ще бъде достатъчно условие за недопускане на Кандидат-Участника в студиен етап на Предаването или в който и да е последващ етап от евентулно участие.

 

2. Обща постановка на предаването

2.1. Играта – общо описание

„ГОЛЯМОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ” е телевизионна игра от типи Давид срещу Голиат, добрия срещу лошия, макар тона да е топъл и отпуснат. Във всеки епизод има победител – понякога са Участниците, понякога Преследвача.

В играта започват своето участие 4 човека, които до момента не е задължително да са се срещали в реалния живот. Всеки от тях ще трябва да допринесе за натрупване на една обща сума, за която във финалното Преследване ще трябва чрез знания да защитят от своя Преследвач. Ако успеят, те си тръгват, разделяйки тази натрупана сума на равни части измежду останалите на този финален етап участници.

Всеки един от участниците минава през етап на натрупване на сума, отговаряйки на максимално много въпроси вярно в рамките на една минута. След това следва да се изправят срещу своя преследвач и да успеят да отговорят вярно на поне четири затворени въпроси, за да могат да запазят сумата, преди преследвача да ги е догонил с повече верни отговори. Ако не дадат верни отговори, но преследвача им го направи, то те изгарят от играта и нямат право да продължат напред, репсективно не допринасят с нищо за отбора.

Финалът е битка между всички останали играчи, които в опит да защитят своите пари ще трябва да отговарят на възможно най-много въпроси вярно в рамките на две минути. След това наред е преследвача и ако той успее да даде минимум толкова верни отговора, колкото е сбора на бройката останали участници и правилните им отговори, то те не взимат нищо и Преследвачът е спечелил.

В случай, че преследвачът не успее да отговори вярно на посочената бройка въпроси, останалите в играта участници си тръгват, разделяйки си по равно натрупаната в играта сума.

Играта има един водещ, който играе насочваща роля, като превежда всеки един от участниците през етапите на играта, подкрепяйки ги. Той е този, който прочита въпросите в рамките на ограниченото време, както и в етапа на масата на Преследвача.

2.2. Етапи – общо описание

Всеки етап от играта започва с по един от четиримата участници. Той се изправя пред водещия и има една минута, в която следва да даде възможно най-много отговори на въпросите, които водещия му изчита от монитор, намиращ се пред самия него. Всеки верен отговор му носи сумата от 500 лева, като даването на следващ верен отговор натрупва още 500 лева към вече изписаните 500 лева. За верен отговор ще се счита дословно думата без грешка във звуците. В случай, че една дума може да има дублетни форми, то всяка подобна ще се счита за верен отговор. При въпроси, които изискват назоваване на имена на хора ще се считат за верни само назовани двете имена на хората, освен ако не се изисква само едното в самия въпрос. Всяко неясно и не високо произнасяне на отговор, което не позволи на водещия или на екипа на Компанията да чуе Участника и ясно да определи отговора му, ще се приема за грешен отговор. Водещият ще прочита следващия въпрос само в случай, че Участникът каже верния отговор, на което той отговаря „вярно”, каже отговор, който не е верен, на което водещият казва директно верния отговор и продължи с четенето или каже „пас”, на което водещия казва верния отговор и отново продължва с четенето на следващия въпрос. В рамките на едната минута, която се отбелязва по хронометър, изписан на екран в студиото, Участникът може да отговаря и отговорът му ще бъде зачетен, само ако е в рамките на последната секунда. Независимо къде в четенето на въпрос се намира водещия, ако времето приключи, то независимо от това дали Участникът знае или не верния отговор, неговото време се изчерпва, респективно възможността да се даде отговор от него.

На база на дадените верни отговори се натрупва сума, която е отправната точка, от която Участника започва своето преследване с Преследвача на неговата маса. Ако Участникът не е успял да даде нито един верен отговор, той отива на масата на Преследвача с 0 лева. След кратък разговор с Участника, се представят Преследвачите, които биха могли да се изправят срещу Участника в този епизод и един от всички влиза в студиото и сяда на собственото си място пред така определената негова маса.

На масата на Преследвача има монитор разграфен на 8 стъпки. Натрупаната сума се изписва на 5 стъпки от най-долната част на масата, която е обозначена като „Банка” при достигането на която от страна на Участника, той автоматично натрупва сумата в полза на отбора. В най-горната част на таблото на тази маса се намира със стрелка Преследвача. Целта на този етап е Участника да дава верни отгвори на затворени въпроси, като с всеки верен отговор се придвижва една стъпка към „Банката” надолу, което е неговата крайна цел, за да запази парите си. Респективно Преследвача с всеки верен отгвор, който и той дава на същия въпрос, както и Участника също се придвижва една стъпка надолу по стълбицата. При верен отговор от двете страни всеки се придвижва една стъпка надолу, а при грешен отговор от една от страните, то само другата се придвижва надолу една стъпка, като в зависимост кой е това или Преследвачът се доближава с една стъпката до Участника или Участникът се отдалечава с една стъпка от Преследвача. Цел на Преследвача е да дава верни отговори, така че ако Участника не даде верни отговори да може да бъде догонен и респективно, ако това се случи, Преследвача да „изгори” участника от играта.

Преди започването на Преследването, натрупаната сума се поставя на 5 стъпки от Банката и на 3 стъпки от Преследвача. Преследвачът дава 2 оферти на Участника. Една по-ниска от натрупаната сума, която дава възможност на Участника, ако я приеме, да е на четири стъпки от банката и респективно на четири стъпки от своя Преследвач и една по-висока от натрупаната сума, която ако Участника я приеме, да е на 2 стъпки от своя Преследвач. Участникът има право да се консултира с другите Участници какво да направи, но при всички случаи неговото решение е важното и ще се приеме само то. Той може да приеме по-ниската оферта, да остане с натрупаната сума или да приеме по-високата оферта. След неговото решение започва преследването между Участника и Преследвача.

На този етап се задават въпроси, които са затворени и са с три възможни отговора, като само един от трите е верен. Водещият прочита въпроса и трите възможни отговора, който е достъпен на табло както за Участника, така и за Преследвача. Пред всеки един има по три бутона, отговарящи на всеки един от отговорите – А/, Б/ или В/. Всеки следва да натисне бутона с отговора, който смята за верен. Маркирането на първия от двамата на който и да е отговор, дава 5 секунди време на втория да маркира някой от отговорите. Ако Втория, който и да е той (Участник или Преследвач) не съумее да натисне бутон в рамките на тези 5 секунди, то се счита че е дал грешен отговор, дори да е натиснат бутона, съответсващ на верния отговор.За меродавно ще се счита само натискането на бутон, а гласно изказване на какъвто и да е отговор няма да се приема за лигитимно действие. След като и двамата са маркирали се проверява първо дали отговора на Участника е верен. Ако той е верен, Участника се придвижва една стъпка надолу по стълбицата. Ако отговора е грешен, той не се придвижва и сумата за която играе си остава на стълбицата, на която е бил преди четенето на въпроса. След това се проверява верността на отговора на Преследвача. Ако той е верен, Преследвачът се доближава с една стъпка надолу към Участника, а ако е грешен, самия Преследвач си остава на стълбицата на която е бил преди четенето на настоящия въпрос.

Преследването по аналогичен начин продължава докато или Участникът не даде верен отговор, с което парите от последната стълбица влезнат в най-долното поле „банка” или докато давайки грешен отговор, а Преследвача давайки верен, Преследвачът не се позиционира на стъпалото на която е изписана сумата на Участника. При тази втора опция Участникът губи натрупаната сума, не може да я прибави към общата каса на всички участници и играта за него приключва до тук, акто той отпада от нея с нула лева.

В случай, че е спечелил, той се връща на неговото изходно място, като на ред идва следващия Участник, който минава през същите стъпки от етапа, както описаните в настоящата точка.

След преминаването на четиримата Участници през този етап се натрупва обща сума, за която играят само останалите в играта Участници. Ако всички Участници са елиминирани от Преследвача, то за финалното Преследване те се връщат в студиото и служебно им се дава 500 лева за които да играят срещу Преследвача.

2.3. Финално преследване – общо описание

Финалното преследване е заключителния етап от играта. Той започва след като всеки от Участниците е преминал през предходния етап и или е отпаднал от играта и не е допринесал с нищо за натрупване на общата сума или е натрупал спечелената от него срещу Преследвача сума в общата банка. Продължават в него само тези Участници, които са натрупали пари в общата банка. В този етап те съвместно ще трябва да отговарят на бързи въпроси, но в рамките на две минути. В тези две минути ще важат същите правила, както описаните в предходната т. 2.2.- Етапи. Всички Участници са подредени зад маса, на която има бутони, като натискането на един от бутоните, елиминира другите и винаги само един от тях ще може да дава отговор.

На видеостената зад тях ще се изписват бройката верни отговори с натрупване, дадени в рамките на тези две минути. Целта на Участниците е да отговорят на максимално много въпроси вярно, като те получават своеобразен бонус и започват играта с толкова позиции напред, колкото са самите те зад тяхната маса. Ако в играта е останал един Участник, той започва с една стъпка напред и първият верен отговор от него след като водещия започне с четенето на въпросите ще продължи с позиция 2. Ако Играчите са 2ма – респективно имат две полета преднина, от които ще започне да се натрупват верните отговори и така нататък до 4, колкото са максималния брой Участници в играта.

Ако в играта е останал само един Участник, то той след прочитане на въпроса от водещия директно дава отговор, какъвто смята, че е верен или казва „пас”, ако смята, че не може да отговори по подобие на описаното в предходната точка условие. Ако са повече от един останал Участник във финалното преследване, то тогава след прочитане на въпроса от водещия, отговор ще се приеме само от този, който е натиснал бутона пред себе си, с цел да даде отговор или да каже „пас”. Отговор без да е натиснат бутона ще се тълкува като нелегитимен, дори да е верен. Може да отговаря само този участник, който е натиснал бутона, името му на банката е светнало и е го чул в студиото като звук. За яснота водещият няма да премине към следващия въпрос, докато някой от Участниците не натисне бутон и не каже „пас”, ако е ясно, че или никой не знае отговора или се колебаят.

След приключването на двете минути на видео стената зад участниците ще се изпише общия брой дадени верни отговори, плюс бройката на останалите Участници за етапа на финалното Преследване. Това е общия брой верни отговори, които в рамките на две минути следва Преследвача да даде, за да елиминира Учаснтиците, да ги изпрати в къщи с нула лева и да спечели Преследването той.

Преследвачът отговаря на друг комплект въпроси от тези на Участника, като за да е справедливо състезанието сложността на комплектите е предварително уеднаквена и за Участниците и за Преследвача. Самият Преследвач също ще има две минути, в които да успее да даде точно толкова верни отговора, колкото е дал Отборът срещу него. Ако докато трае четенето на въпросите Преследвачът даде грешен отговор или каже „пас”, неговото време спира да тече, като междувременно отборът има право да се консултира и да даде отговор вместо него. За Отбора ще има право да отговаря само предварително определен от тях представител, който те предварително са избрали измежду тях, независимо от дискусиите помежду им.Ако отговорът е верен, то преследвачът се връща една стъпка назад и следва да даде още един верен отговор, за да догони Отборът. Ако Отборът не даде верен отговор, то часовника започва от там където е спрял с четенето на следващия въпрос и нищо не се променя на видеостената зад Участниците, т.е. Преследвачът все още трябва да даде точно толкова верни отговора, колкото преди да е допуснал грешката и хронометъра да е спрян от водещия. За преследвача важат същите правила за даване на отговори и включване във времето, както е описано в т. 2.2.-Етапи, както и за Участниците.

В случай, че преследвача в рамките на двете минути даде толкова верни отговора, колкото е сбора на дадените верни отговора от Отбора, плюс бройката на Участниците в него, то той елиминира Отбора и всички Участници и те си тръгват в къщи с нула лева. Ако не успее, то Отборът печели сумата в тяхната банка и си ги разделят по равно

 

2.4. Награди

 

Всички парични награди ще са в лева, освен ако Компанията не реши друго или официалната валута не се промени.

В предаването няма минимална и максимална сума, която един Участник може да спечели. Това зависи от неговите знания, знанията на неговия Преследвач и риска, който той е готов да поеме, съобразно предложените му оферти.

 

3. Етапите от заснемане/развитието на всеки епизод от Предаването са както следва:

3.1./ Предварителен етап

След провеждане на кастингите за Участници, всеки одобрен Играч се уведомява за приблизителната дата за заснемане на предаването, в което той/тя ще вземе участие. В предварително съгласуван ден и час, всеки Участник следва да се яви в Студиото. В случай на отказ да присъства на снимачната площадка, това ще се третира като основание за недопускане до снимачна площадка и дисквалифициране на Участника от играта или от по нататъшно участие.

Освен в случай на неявяване на време, всяко закъснение поради каквато и да е причина, както и отклонение от правилата и инструкциите за безопасност и указанията на екипа ще се тълкува за нарушение и неспазване на правилата за участие и може да доведе до елиминиране на Участника от по-нататъшно участие в играта.

3.2./ Заснемане на игра – детайлно описание

3.2.1. Начало

Всеки един от Участниците представя себе си с няколко думи – как се казва, на колко години е, от къде е и за колко пари е дошъл да играе.

3.2.2. Етап едно - натрупване на пари Участник 1

Първи етап започва. Водещият е пред неговата банка, а Участник 1 е срещу него. След кратък разговор, водещият дава начало на времето от една минута, която в обратен ред от 60 секунди към нула намалява хронометрично докато водещия чете, а Участника отговаря на въпросите. В рамктие на тази минута се дават както отговорите от Участника, така и в случай, че той е сбъркал или е казал „пас” и верния отговор на дадения въпрос. Докато отговаря при всеки верен отговор се изписва натрупаната сума до момента в зависимост от броя верни отговори.

След края на тази минута водещият казва колко е събраната сума, колко са верните отговори и колко общо въпроса са зададени. След това се пристъпва към масата на Преследвача.

3.2.3. Етап две - индивидуално Преследване с Участник 1

Етапът започва след като Участник 1 и водещият са отишли на масата на Преследвача. На нея Участникът вижда визитките на всеки от възможните Преследвачи и след кратък разговор с водещия за това кой иска или не би искал да играе срещу него ставаме свидетели на влизането на Преследвача в студиото. За всеки от следващите Участници това действие е автоматично и до колкото за всеки епизод само един Преследвач играе, то влиза само този Преследвач, който вече сме видяли.

След кратък разговор, Преследвачът дава две офеерти (в определени случаи една според правилата) на Участника. Последният има право да се консултира с Отбора и на тази база да вземе своето решение какво избира да направи, за колко пари ще играе и на колко стъпки от своя Преследвач ще бъде.

Водещият анонсира първия въпрос, който се появява на двете табла пред Участника и пред Преследвача. След прочитането му, се появяват и трите отговора, които също се прочитат от водещия. Преследвачът и Участникът следва да маркират техните избори, като маркиралият първи дава само 5 секунди толеранс на втория да маркира и той или неговия отговор ще се счита за грешен.

След маркирането и на двамата, водещия проверява първо дали отговора на Участника е верен или не. Ако е, той се придвижва една стъпка надолу към Банката, а ако не, остава на същата стъпка, както преди въпроса. Това действие се заснема и показва. След това се проверява и отговора на Преследвача – ако е верен и той се придвижва една стъпка надолу към позицията, на която е Участника, а ако не е верен, остава на същото стъпало.

Задаването на въпроси към двамата продължава по същия начин докато или Преследвачът застъпи позицията на Участника на същото стъпало или докато Участника успее да се изплъзне от Преследвача и пръв стигне и прибере парите, за които играе в най-долното стъпало – Банка.

При положение, че Преследвача е елиминирал Участника, то водещия го изпраща извън студиото и той напуска играта с нула лева.

Ако Участникът е успял да прибере сумата в банката, то тя автоматично отива на Отборната маса и се записва като сума на плазмения екран на тази маса.

3.2.4. Етап три – натрупване на суми Участник 2

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.2. Целите на Участника са аналогични.

3.2.5. Етап четири - индивидуално Преследване с Участник 2

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.3. Целите на Участника и Преследвача са аналогични.

Сумата, в случай, че тя е инкасирана в банката от Участника се добавя към тази спечелена от Участник 1 на таблото на масата на Отбора.

3.2.6. Етап пет – натрупване на суми Участник 3

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.2.и 3.2.4. Целите на Участника са аналогични.

3.2.7. Етап шест - индивидуално Преследване с Участник 3

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.3. и 3.2.5. Целите на Участника и Преследвача са аналогични.

Сумата, в случай, че тя е инкасирана в банката от Участника се добавя към тази спечелена от всички предходни Участници, добавили сума на таблото на масата на Отбора.

3.2.8. Етап седем – натрупване на суми Участник 4

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.2., 3.2.4. и 3.2.6. Целите на Участника са аналогични.

3.2.9. Етап осем - индивидуално Преследване с Участник 4

На този етап важат същите правила и се заснема и извършва същото както на етап по точка 3.2.3., 3.2.5. и 3.2.7. Целите на Участника и Преследвача са аналогични.

3.2.10. Финално Преследване

След като е ясно колко Участници са останали, на плазмите се изписва борйката им, като това е стартовата позиция, от която тяхното натрупване на верни отговори започва. Те ще имат 2 минути, в които по описаните правила да дават максимално много верни отговори. Таймерът се поставя и тяхното време започва да тече, а водещият да чете бързи въпроси. Докато Отбора отговаря, за всеки верен отговор на видеостената зад тях се изписват с натрупване верните отговори. От Отбора отговаря всеки, който мисли, че знае отговора, но само по правилата, описани тук.

След края на двете минути, водещият анонсира натрупаните верни отговори и на колко Преследвача ще трябва да отговори, за да може да прибере парите на Отбора.

Следва влизането отново на Преследвача, който заем своето място. За него следват две минути, в които той ще трябва да се опита да даде поне толкова верни отговори, колкото са изписани като цифра на екрана, за да успее да елиминира Отбора и да им вземе парите. Неговото време започва да тече с обявяването на това от страна на водещия.

При даден верен отговор, цифрата на верните отговори от Отбора се намалява с една, а ако Преследвачът не даде верен отговор, но Участниците дадат според правилата, то цифрата на нужните за постигане целта на Преследвача верни отговори се увеличава с една.

Ако Преследвачът даде грешен отговор на първия и на следващите отговори, то стъпките, нужни за елиминиране на Отбора се увеличават с броя на дадените още в началото грешни отговори.

В случай, че в рамките на двете минути са дадени точно толкова верни отговора, колкото са дадени от Отбора, то Отбора си тръгва без да вземе нито един лев от играта. Но ако Преследвача не успее да догони броя верни отговори на Участниците, то Участниците си разделят натрупаната сума в банката по равно между тях.

3.2.11. Край на епизода и играта

С определяне на победителя от играта настъпва нейния край, което е и край на епизода.

 

4. Основни акценти и правила на ГОЛЯМОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ

4.1. Въпросите в Предаването може да бъде от всякакво естество. Всички въпроси могат да бъдат с различна сложност и не е задължително да следват някаква подредба. При всички случаи въпросите във финалното преследване като комплекти – един за Участниците и един за Преследвача са подредени по такъв начин, че да гарантират еднаква обща сложност на комплкетите.

4.2. За верен ще се приема всеки отговор, който е оказан като такъв от водещия или се маркира еднозначно на графиката и в студиото като такъв.  Всеки отговор, даден от някой от Участниците и/или Преследвача ще се счита за окончателен и финален.

4.3. Участниците нямат право да коментират помежду си въпросите или възможните отговори, освен в случаите, в които водещият им е дал това право. Всяко нарушение на правилата може да доведе до незачитане на наградите спечелени от този епизод, независимо, че Участниците може да са спечелили срещу Преследвача във финалното Преследване.

4.4.  Във етапа на финалното Преследване всеки Участник следва да държи ръка на бутона. Бутоните на масата са свързани по начин, който гарантира, че натискането (т.е. активирането) на който и да е бутон, прави другите нефункционални. Това бива маркирано с подходяща светлинна и звукова индикация.

4.5. Сумирането на парите в етапа на натрупване на средства, както и всякакви други изчисления става автоматично от софтуер и при разминаване между изписаното на таблото и изреченото от водещия, за меродавно ще се приема само това, което е изписано на таблото.

4.6. Подредбата на Участниците зад масата се прави от екипа на Компанията, както и преподреждането им по време на снимачния процес, ако има отпаднали Участници.

4.7. По време на бързите въпроси или по време на финалното Преследване всяко замълчаване от страна на Участник или Преследвач ще се третира като мисловен процес и водещия няма да продължава с четенето напред, докато или не чуе думата „пас” или не чуе някакъв отговор..

4.8. Всяко време – в зависимост от етапите една минута или две минути, започва да тече след като водещият обяви, че „...времето започва да тече сега”.

4.9. Ако по време на четене на някой въпрос Участник или Преследвач знаят отговора и го назоват преди да е изчетен до край въпроса, то отговора се приема за верен (ако наистина е такъв) и водещия продължава със следващия въпрос. Ако въпреки прекъсването отговора е грешен, то водещия според правилата обявява верния и продължава със следващия или спира времето на Преследвача. Водещият ще се стреми да прочита въпросите по най-бързия за него начин, но ясно, отчетливо и с ясна дикция за зрителите и присъстващите в студиото.

4.10. Участник, който е играл в Предаването, не може да се кандидатира за повторно участие в програмата в следващите 6 месеца, освен в случаите, когато бъде специално поканен от Продуцента за създаване на специални епизоди от Предаването или по други причини.  Повторното кандидатиране на Участника не дава гаранции, че автоматично ще бъде избран за ново участие.

4.11. Компанията проверява поне в два независими източника отговорите на въпросите. Тя се стреми да прави всичко възможно, за да определи еднозначно верния отговор, както и да задава въпроси, които по смисъл не могат да имат повече от един верен отговор. В случай на подвеждане и маркиране като грешен на даден верен отговор, което не е забелязано и отразено в полза на играча по време на заснемане на епизода, то Компанията ще разгледа всеки подобен случай самостоятелно и спрямо играта на Участника при равни други условия, като излезе след това с подходящо решение.

4.12. При старта на своето Участие във всеки епизод, всеки Участник стартира с нула лева актив.

4.13. Всеки отговор се приема за даден в момента на неговото изказване. В случай на промяна на отговора веднага след изричане на първия такъв ще се счита за невалиден, дори да е верен. Отговор, който може да се тълкува максимално близко до дадения и разликата е минимална, може да бъде приет в полза на Участника или по време на четенето на въпросите или след изтичане на едната минута, за да не се губи неговото време. Приемането на такъв отговор става с обявяването му и с добавяне на сума към вече натрупаната за него.

4.14. Във всяка игра може да има един или няколко победителя, но това е или Отбора или Преследвача. Победителят взима всичко

4.15. На етапа на финалното преследване Докато водещия задава въпроси на Участниците/Отбора всяко мълчание ще се третира като мислене. За да продължи водещия с четенето на следващ въпрос, то някой от Участниците следва да натисне бутона и да каже „пас”.

4.16. В случай, че по някаква причина, един от участниците напусне играта по време на снимачния цикъл,  то това ще се тълкува като нарушение на правилата и Участника се дисквалифицира служебно, като никаква награда не подлежи на изплащане.

4.17. Спорове, които са относими към правилата на играта ще бъдат решавани от Компанията. Всички подобни решения са окончателни и са задължителни за изпълнение от Участниците и Преследвача.

4.18. По време на заснемане на Предаването се правят технически спирания за реклама или поради друга причина, като местата им се решават от Компанията и са задължителни за всички в студиото.

4.19. Компанията си запазва правото да променя сумата за верен отговор, като Участниците са уведомени за това решение по подходящ начин в достатъчно време преди започване на снимачния период.

4.20. Участниците, които взимат участие във всеки епизод са по избор и решение на Компанията.

4.21. При спорове за достоверност на отговорите или съмнения в тълкуването на отговорите от някой от Участниците, Компанията ще има последната дума при вземане на решение.

 

5. Общи правила

5.1 Предаването ГОЛЯМОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта и другите нормативни документи. Спечелената награда подлежи на облагане с окончателен данък, който се удържа от компанията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и по-специално ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбите му, Компанията декларира пред НАП имената на всички спечелили участници и техните награди в сроковете, предвидени в закона. Наградата подлежи на деклариране от получателя в случай, че това е предвидено в ЗДДФЛ и другото приложимо законодателство.

5.2.Преди всяко предаване всички участници подписват договор и други документи, които касаят взаимоотноешенията между Комапнията и тях, както и са важни за изплащане на наградата от Предаването. Изплащането на всяка спечелена награда се извършва по банков път, по банкова сметка на всеки един от Участниците. Всеки спор по отношение на разпределението на наградата по време на или след предаването е недействителен по отношение на Компанията.

5.3. Всяка награда подлежи на изплащане в срок от минимум 60 календарни дни от датата, на която е бил излъчен оригиналния епизод с тяхното участие от излъчващата телевизия. Компанията не е длъжна да информира Участника за датата на излъчване на предаването в ефира на излъчващата медия. В случай, че всеки Участник е изпълнил всички условия по настоящите правила и не е устновено нарушение, което може да доведе до неизплащане на спечелена от него награда, Компанията изплаща наградата. Това не отменя правото на Компанията да търси отговорност и връщане на изплатената награда в случай, че впоследствие се установят нарушения на настоящите правила или неправомерно, подвеждащо, недобронамерено или заблуждаващо поведение от страна на Участник, даващо им преимущество по време на играта или поведение, което е явно недобросъвестно. Всяка недобросъвестност и преднамереност може да се тълкува като уронващо престижа на Предаването поведение и да води до неизплащане на спечелената награда. В този виновния Участник се уведомява по подходящ начин за установеното поведение.  Давността  изтича в срок от две години от датата на излъчването на предаване в ефира на излъчващата медия.

5.4. Продуцентът и/или излъчващата телевизия могат да решат да не излъчват един или няколко епизода от Предаването, поради което на Участниците, взели участие в тези епизоди наградата не подлежи на изплащане, освен ако епизодите не са излъчени на по-късен етап. В последния случай наградата се дължи в предвидените срокове от момента на излъчване.  В случай, че се предвижда предаването да бъде излъчено със закъснение с повече от 3 месеца от предварително оповестения график по време на снимки, то Компанията уведомява за това Участниците по подходящ начин.

5.5. Служители на Компанията и Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Предаването), всеки спонсор; преките членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или с криминални или с влезли в сила присъди, както и всички трети лица, които са в зависимост или в правни или облигационни отношения с лицата, посочени по-горе са нелегитимни за регистриране и участие в Предаването. Невъзможността да се представят доказателства за легитимността при регистрация или след поискване от страна на Компанията, може да доведе до дисквалификация и/или задържане или отнемане на награда. Задължение на Кандидат Участника или на Участника е да докаже своята лигитимност проактивно. В случай на декларирани неверни данни след като Предаването е произведено или излъчено не е предпоставка за признаване и зачитане на наградата.

5.6. Желаещите да участват се регистрират с името си по документ за самоличност. Регистрация с пълномощно не се допуска. Регистрацията за участие се извършва само по реда, описан в настоящите Правила.

5.7. Компанията може, по собствено усмотрение, да изключи всеки Участник от участие в Предаването, да не изплати спечелена неправомерно награда, или да търси връщане на изплатена награда когато са налични обстоятелства без ограничения:

(а) обстоятелства, при които по мнение на Компанията, Участник е негоден да участва в Предаването;

(б) при невъзможност да бъде представена документация, определена от Компанията, която доказва самоличността на всеки Участник и всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Предаването, както и в случаите когато такива са показани, но са се оказали недействителни. В случаи, в които се окаже, че наличните документи не са представени до момента на излъчване на епизода от излъчващата медия, ще се счита, че те са недействителни и спечелената награда не подлежи на изплащане от Продуцента. За дата на представяне на тези документи ще се счита датата на представянето им, подписана от двете страни. Задължение на Участника е да документира тази дата, като недокументирането и, ще се третира като нарушение на общите условия от страна на Участника.

(в) Участник е накърнил интересите или обществената представа за Продуцента, Предаването, излъчващата медия или други свързани със заснемането или излъчването на Предаването субекти. Всяко подобно действие включва, описано неизчерпателно, изказване на публично мнение в ущърб на посочените лица, изказване на мнение във интернет форуми, социални мрежи или други интерактивни медии, което уронва престижа на тези лица, както и всякакви други случаи, които представляват недобросъвестно поведение спрямо тези лица. При констатирани случаи се прави разпечатка на публикуваната информация, тя се прикрепва към подписаните документи от Участника и той се уведомява, че наградата няма да му бъде изплатена съгласно настоящите правила. В случай, че наградата е вече изплатена, Компанията има право да търси връщане на изплатената награда по надлежния ред.

(г) обстоятелства, които показват намерение, подбуда към трети лица или заговор с трети лица или Участници за манипулация, фалшификация или нагласяване на играта от страна на всеки Участник. За такива ще се считат описани неизчерпателно: говорене с други Участници по време на снимки, опит за промяна на предварителната подредба на Участниците зад банката без предварителното съгласие на Продуцента или друг оторизиран член на екипа, опит или промяна на ръцете по време на финалното преследване, опит за договорка с лица от екипа, злоупотреба и разпространяване на слухове за подредба на въпроси или подредба на въпроси в стаковете на финалното преследване, както и всяко друго действие или вербално изразяване, което може да бъде счетено, че е с цел облагодетелстване или създаване на преимущество, или е с цел уронване на престижа на някое от лицата по предходната точка в по-голяма степен отколкото ако действието или информацията не бяха направени или разпространени.

(д) всяко изказване на Участник в публичното пространство, под каквато и да е форма в срок от 6 (шест) месеца след датата на излъчване на оригиналния епизод с негово/тяхното участие, което изказване касае Предаването, въпросите, събитията и въобще всичко случило се по време на заснемането на този епизод от Предаването. Всяко подобно изявление или изказване ще се счита за непозволено и направено без съгласието на Компанията или излъчващата медия.

5.8. В случай на грешка, неразбирателство или спор относно Предаването и/или функционирането на системата за записване, или валидността, на който и да етап от Предаването или по какъвто и да е повод, решението на Компанията ще се приеме за окончателно.

5.9. Компанията си запазва правото да нанася промени в настоящите Правила, да прекрати Предаването по всяко време, както и да променя условията, на които да отговаря лигитимния Участник по всяко време, като е длъжна да уведоми всички в подходящи срокове, като им даде новите правила за запознаване. Несъгласие с новите правила ще се тълкува като отказ от продължаване напред в Предаването.

5.10. Ако провеждането на снимки на Предаването, записването, излъчването на който и да е или всички епизоди е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Компанията може да отмени снимачния ден или Предаването, да го прекрати или да обяви всички тези епизоди за недействителни. Неизлъчването им под каквато и да е форма или поради каквато и да е причина от страна на излъчващата телевизия ги прави също недействителни.

5.11. Компанията ще полага всякакви разумни усилия за даване на възможност на Кандидат Участниците да участват в Предаването, както и да установи контакт с всички от тях. Задължение на Кандидат Участниците е да са представили и предоставили изчерпателна информация за връзка с тях. Липса на надлежен адрес и телефон за връзка с Кандидат Участник или с Участник, който вече е играл може да доведе до отказ от изплащане на наградата или да направи записания епизод или кандидатурата на Участника недействителни.

5.12. Независимо от случаите посочени в настоящите правила, избирането за участие или допускането до участие на който и да е Участник не му гарантира Участие в Предаване и не може да се тълкува като гаранция за спечелване на каквато и да е награда или сума. Компанията не може да бъде държана отговорна за подобни случаи.

5.13. Всички Участници, които взимат участие в записите на Предаването са длъжни да спазват разпоредбите, давани от екипа на предаването за придвижване в Студиото, за почивки и места за това, за места за хранене, почивка и престой. Всяко неспазване на указанията ще се третира като нарушаване на тези правила.

5.14. Компанията не носи отговорност за здравето на Участници, които не са декларирали или са умишлено скрили свое заболяване, което е съществено за тяхното пребиваване в Предаването или в Студиото. В случай, че Участник е декларирал заболяване, което изисква внимание към него или предполага по-чести лекарски намеси, то той е длъжен да предостави всички необходими документи, относими към заболяването си, за да може Продуцентът да бъде уведомен, че Участника изискава внимание към неговото здраве. При всички случаи, Компанията осигуряват лекарски екип на терен и всички Участници с декларирани здравословни проблеми следва да съобщят същата информация на лекарския екип и да следват неговите инструкции. Решенията на лекарския екип са окончателни и нарушаването им освобождава от каквато и да е отговорност Компанията, Продуцента или Излъчващата медия.

5.15. Компанията не носи отговорност за наранявания или претърпени инциденти, ако Участник не е изпълнил указание на екипа или е нарушил правилата за пожарна и аварийна безопасност, както и ако не спазва предписанията, дадени с инструктажа, не е декларирал свое заболяване или не е предоставил пълния комплект документи за заболяването.

5.16. При случай на спор или претенция от страна на Участник към Компанията, Предаването, неговите правила или спор от друг характер, за меродавно ще се приема решението на Компанията. В случай, че след заснемане на епизода, Участник има претенции към Компанията или Продуцента, то той е длъжен да изпрати писмено своето Възражение до Компанията в срок не по късно от 24часа на съответния ден на снимки. С изтичане на този срок ще се счита, че Участника няма претенции към своята игра. Независимо дали възражението е състоятелно или не, Компанията ще отговори на Участника в срок от 7 работни дни.

5.17. Компанията събира, обработва и съхранява лични данни на всички участници в кастинга, дали съгласие за това, за участие за кастинг, както и за одобрените след кастинг, за процеса на снимки на Предаването.

5.18. Компанията по време на различните етапи при подготовката на Предаването, събира следните лични данни:

- При извършването на подбор и кастинг за Предаването, Компанията може да събира следните видове данни – имена, адрес, телефон, e-mail, образование, месторабота, местоживеене, роднински връзки, снимка, видео, дата на раждане, прякор, град на раждане, семейно положение;

- При участие в Предаването – ЕГН и банкова сметка.

5.19. Срок на съхранение на събраните лични данни:

- за участниците в подбора и кастинга – до три години (при получено съгласие)

- за участниците в Предаването и снимачния процес – до десет години, считано от премиерното излъчване на епизода с участието на усастника.

5.20. Компанията съхранява и използва информацията както е необходимо, за да отговаря на бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на активи и легитимни интереси и за изпълнение на споразумения.

5.21. Събраните лични данни не се предоставят на трети страни, освен правоприлагащи държавни органи в Европейския съюз.

5.22. Компанията не използва софтуерни системи, които взимат автоматизирани решения за Участниците, както и не прави профилиране при обработката им на личните данни.

5.23. Компанията спазва приложимите закони за защита на личните данни в Европейското икономическо пространство, които ако са приложими към кандидат-участник или към участник. Кандидат Участникът или Участникът имат право:

1. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно личните данни, които биват обработвани;

2. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

3. На изтриване без ненужно забавяне на техните лични данни, когато е приложимо някое  от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

4. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

5. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на техните лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с конкретна ситуация;

6. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

7. Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисията за защита на личните данни.

8. Доколкото обработката на лични данни се основават само и единствено на съгласие, Субектът има право да го оттегли по всяко време. В този случай, Компанията ще преустанови обработката на лични данни, която се базира само на даденото съгласие незабавно.

 

5.24. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила и да подпише необходимите и изискани от Компанията документи и декларации.

 

6. Регистрация за кастинг

6.1. Регистрация чрез директно записване посредством интернет формата за участие:

Регистрирането за участие в предаването се извършва посредством попълване на специалния формуляр на "ГОЛЯМОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ" на интернет адрес nova.bg/presledvane – анкетна карта, отговаряне на всички въпроси и прилагане на изискваните снимки и следвайки Общите условия, поместени в същия сайт. Попълването на Анкетната карта не изисква изпълнението на предварителни условия за записване.

6.2.Регистрация чрез изтегляне на регистрационната форма и изпращането и по пощата

Кандидатите за участие в играта имат възможност да се регистрират и чрез изтегляне на регистрационния формуляр от интернет - адреса  goliamotopresledvane.nova.bg и попълването му в съответствие с Общите условия, поместени в същия сайт. Кандидат-участникът следва да изпрати попълнения по реда на тази точка регистрационен формуляр заедно със всички снимки по пощата, на следния адрес: гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер” 2, ет.1, офис 2. Регистрационния формуляр може да бъде изпратен, заедно със всички снимки и на електронен адрес nova.bg/presledvane.

6.3. Регистриране чрез попълване на регистрационната форма  на мястото на провеждане на кастинга от всеки Участник в съответствие с Общите условия, предоставени за запознаване на място.

6.4. Записване за кастинг чрез изпращане на имена на участници и координати за обратна връзка на електронен адрес presledvane.nova.bg или чрез някое от приложенията на Viber/Whatsup на телефон +359-888931131 (без увеличение на тарифната услуга по тарифния план) с оставяне на три имена на Участника и телефон за обратна връзка. При всички случаи попълването на оказаните документи от служител на Компанията при разговорите в обратната връзка е задължително.

С подаване или изпращане на формуляра за записване, всички Кандидат Участници декларират, че са запознати с Общите условия и се кандидатират за етапа на селекция. Попълненият формуляр не дава гаранция за участие в Предаването или поканване на кастинг.

 

7. Кастинг

Всеки участник, който се е регистрирал по начините, предвидени в т. 6 може да бъде извикан, поканен или директно прослушан на кастинг.

Кастингите се организират в делничен или почивен ден всеки месец в различни градове от страната. Всеки записал се Участник трябва да присъства на този кастинг в най-близкия град, който се обявява на сайта на предаването nova.bg/presledvane или е бил уведомен за това поне няколко дни предварително. Неявяване на датата за кастинг, както и отказ от попълване на всички документи ще се тълкува като неспазване на правилата и Участника не може да бъде допуснат до същинския кастинг, респективно не може да бъде избран за участие, докато не отстрани конкретния проблем.

На самият ден за кастинг Участниците, с които е уговорено са длъжни да се явят в уговорения час. Необходимото време, което следва да заделят е предварително определено в телефонен разговор с тях или по подходящ начин чрез всички средства на комуникация между него/нея и екипа. Всяко закъснение или отклонение от графика може да предизвика забава, поради което Компанията не може да бъде държана отговорна за не спазено време или разписание, ако Участниците са закъснели или не могат да бъдат прослушани веднага.

Кастингите се провеждат на общодостъпни места и никога извън населени места. В случай, че Участник е селектиран за кастинг, но не може да се придвижи до най-близкия град за кастинг поради голямо разстояние, това не изключва възможността да бъде поканен на кастинг отново, когато кастингите се провеждат в по-близко за до него населено място.

На кастинг няма да се приемат Участници употребили алкохол, във видимо нетрезво състояние, след употреба на наркотици или други упойващи вещества или видимо агресивни.

След обявяване на датите за кастинг и съответните градове на сайта goliamotopresledvane.nova.bg или чрез друг подходящ начин, всички въпроси относно кастинга на селектираните Участници или за всякакви въпроси могат да се отправят на електронен адрес presledvane@nova.bg.

 

Отказът да се приемат настоящите правила във всеки един етап от участие в Предаването е отказ от участие в игрите на Предаването и дава право на Продуцента да отстрани от участие всеки Участник, без оглед на начина на неговото избиране или подбиране както и всеки лигитимен Финалист.

 

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01 ЮЛИ 2022 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ КОМПАНИЯТА.