„20 кадъра от живота на Новините” с Яна Николова

Рубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеРРубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеритеубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеритеите

Рубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеРРубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеритеубриката представя отблизо хората, които правят и отразяват новините за вас - репортеритеите