Като две капки вода - благотворителен мини сезон за УНИЦЕФ

12, 13 и 14 февруари от 20.00 ч.

„Като две капки вода за всяко дете“ на 12 февруари очаквайте