Настроенията преди Големия финал

  Търканията между характерите, макар и едва преди финала, набират сила. Пренебрежителното отношение пък към Борислав от другите мъже в Къщата силно обиди бизнесмена.