Пакост след пакост се случват в Къщата

От известно време мъжете в Къщата имат план за противодействие на провокациите на Кулагин.  Те не могат да приложат физическа агресия в борбата си срещу дразнителя на Къщата, но откриват алтернативни методи, с които да му дадат урок. 

Константин, Стефан, Петко и Наско организират тайно мъжко събрание и взимат решение да организрат поредица от шеги и пакости, с които да изтормозят Кулагин. Те първо нарушават спокойствието на съня му, а след това го лишават от достъп до спалнята му. Възмутеният Кулагин търси убежище в спалнята на Ваня. Сломен ли е Кулагин или това е само началото на една ожесточена война? Гледайте само във VIP Brother 2018.