Детско ли е поведението на Мистър София?

Гала търси обяснение за поведението на Ричард, който с гордост споделя в ефир за успехите си под завивките. Според звездните коментатори това е бърз и лесен източник на лично удовлетворение. Вижте повече във видеото.