Звездите са наблягали върху учебниците

   В Къщата до преди броени часове имахме пълен отличник в лицето на Жоро Торнев, чиято диплома била пълна с шестици от горе до долу. Ути пък, въпреки нелошите си оценки, бил под средното ниво по успех в класа.