Мис Силикон разказа на Мария за починалия си баща

Оказва се, че бащата на Джулиана Гани бил много богат банкер. Той обаче починал, когато Мис Силикон била на невръстна възраст и им оставил голямо наследство и много имоти. Майка ѝ обаче се омъжила повторно и сега Джули има няколко доведени братя и сестри, с които трябва да раздели наследството си.

Мария пък сподели, че родителите ѝ не са успели да ѝ оставят никакъв наследствен имот.