Джулиана меко казано изненада всички в Къщата, доказвайки истинността на максима, която се опитваме да запомним от малки - "Не е хубаво да се съди за книга по нейната корица"! Първичният характер на Гани обаче не веднъж и два пъти изправи всички звезди на нокти.