Номинациите на Мира Добрева, Константин Трендафилов, Ева и Веселин