"Тоз крехък цвят в смешение такова, съдържа и лекарство, и отрова"

Актьорът Веселин Плачков реши да си припомни годините си като студент в НАТФИЗ с много забавен откъс от Ромео и Жулиета на Шекспир. С присъщото му чувство за хумор той рецитира част от пиесата пред дамите от Фамилия Тоника.